تخفیف ویژه


لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن، فریم چدنی و لوازم جانبی 

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی الکتروموتورهای موتوژن چدنی (قیمت به ریال)
hp kW فریم 1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
1 3 2.2

112

استعلام قیمت 

 

59,660,000

----

--------

2 4 3

132

استعلام قیمت

100

استعلام قیمت

----

-------

3 5.5 4

132

116,470,000

112

80,750,000

112

77,425,000

4 7.5 5.5

132

128,725,000

132

110,200,000

132

103,550,000

5 10 7.5

160

172,140,000

132

125,685,000

132

115,900,000

6 15 11

160

197,600,000

160

174,800,000

160

155,800,000

7 20 15

180

315,020,000

160

210,520,000

160

192,850,000

8 25 18.5

200

386,650,000

180

308,370,000

160

219,450,000

9 30 22

200

416,670,000

180

337,725,000

180

324,615,000

10 40 30

225

530,765,000

200

432,060,000

200

411,160,000

11 50 37

250

599,355,000

225

509,010,000

200

444,600,000

12 60 45

280

767,600,000

225

608,665,000

225

573,705,000

13 75 55

280

855,000,000

250

695,400,000

250

659,680,000

14 100 75

315

استعلام قیمت

280

845,500,000

280

828,685,000

15 125 90

315

استعلام قیمت

280

958,360,000

280

902,500,000

16 150 110

315

استعلام قیمت

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت

17 180 132

315

استعلام قیمت

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت

18 220 160 315

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت

19 220 160 315

----

--------

----

-------

----

-------

20 250 185

355

استعلام قیمت

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت

21 270 200

355

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت

22 340 250 355

355

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت 

315

استعلام قیمت

23 340 250 315

----

------

----

------

----

-------

24 430 315

355

استعلام قیمت 

355

استعلام قیمت 

----

-------

25 485 355

-----

--------

----

-------

----

-------

26 544 400

----

--------

355

استعلام قیمت

----

-------

27 مشعل گازی 0.55 کیلووات

80

28,310,000

-------

28 مشعل گازوئیلی 0.55 کیلووات

80

28,310,000

-------

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن، فریم آلومینیومی

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی الکتروموتورهای موتوژن سه فاز (قیمت به ریال)
hp kW فریم 750 دور فریم  1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
1 1.12 0.06 ---- ------ ---- ------- 56 14,820,000 ---- --------
2 1.8 0.09 ---- ------ ---- ------- 56 16,435,000 56 15,200,000
3 1.6 0.12 ---- ------ ---- ------- 63 17,290,000 56 14,820,000
4 1.4 0.18 ---- ------ ---- ------- 63 18,050,000 63 17,575,000
5 1.3 0.25 ---- ------ ---- ------- 71 21,850,000 63 18,810,000
6 1.2 0.37 ---- ------ 80 26,220,000 80 22,420,000 71 20,995,000
7 3.4 0.55 ---- ------ 80 29,335,000 80 26,980,000 71 23,085,000
8 1 0.75 100 43,035,000 90 35,435,000 90 28,500,000 80 27,075,000
9 1.5 1.1 100 50,350,000 90 40,660,000 90 34,390,000 80 29,450,000
10 2 1.5 112 68,875,000 100 49,400,000 100 38,950,000 90 37,525,000
11 3 2.2 132 86,260,000 112 65,265,000 100 48,735,000 90 42,750,000
12 4 3 132 96,805,000 132 94,240,000 112 55,480,000 100 51,965,000
13 5.5 4 160 135,565,000 132 102,600,000 132 71,725,000 112 70,965,000
14 7.5 5.5 160 155,542,000 132 110,770,000 132 102,600,000 132 88,635,000
15 10 7.5 160 استعلام قیمت 160 102,600,000 160 110,960,000 132 101,460,000
16 15 11 --- ------ 160 152,000,000 160 165,965,000 160 145,730,000
17 20 15 ---- ------ ----- -------- ---- 199,120,000 160 182,590,000
18 25 18.5 ----- ------- ----- -------- ---- -------- 160 203,870,000

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن، فریم آلومینیومی-رله ای تک خازن 

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی فریم 1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 1.3 0.25 71 25,555,000 ------- -----------
2 1.2 0.37 71 26,885,000 71 26,885,000
3 3.4 0.55 80 32,015,000 71 27,550,000
4 1 0.75 80 33,440,000 80 32,965,000
5 1.5 1.1 90 40,470,000 80 34,485,000
6 2 1.5 90 44,080,000 90 41,800,000
3 2.2 100 54,625,000 90 46,550,000

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن، فریم آلومینیومی-کلاچ دار دو خازن 

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف  توان خروجی فریم 1500 دور فریم 3000
hp kW
1 1.3 0.25 71 31,160,000 --------- ------------
2 1.2 0.37 71 32,300,000 71 32,965,000
3 3.4 0.55 80 ----------- 71 34,010,000
4 1 0.75 80 38,760,000 80 37,335,000
5 1.5 1.1 90 46,170,000 80 38,000,000
6 2 1.5 90 50,825,000 90 47,500,000
7 3 2.2 100 59,280,000 90 51,965,000
8   2.2 کیلووات گشتاور بالا 112 استعلام قیمت --------- -----------

 

لیست قیمت الکتروموتور الکتروژن، فریم چدنی 

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

 

ردیف توان خروجی فریم 1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 25 18.5 200 استعلام قیمت 180 252,882,000 160 استعلام قیمت
2 30 22 200 استعلام قیمت 180 274,753,500 180 265,933,500
3 40 30 225 استعلام قیمت 200 368,487,000 200 337,785,000
4 50 37 250 استعلام قیمت 225 445,389,000 200 363,888,000
5 60 45 280 استعلام قیمت 225 487,399,500 225 471,460,500
6 75 55 280 استعلام قیمت 250 562,821,000 250 541,065,000
7 100 75 315 استعلام قیمت 280 685,104,000 280 استعلام قیمت
8 120 90 315 استعلام قیمت 280 739,137,000 280 استعلام قیمت
9 150 110 315 استعلام قیمت 315 1,205,232,000 315 استعلام قیمت
10 175 132 315 استعلام قیمت 315 1,290,523,500 315 استعلام قیمت
11 200 160 315 استعلام قیمت 315 1,526,280,000 315 استعلام قیمت
12 250 200 355 استعلام قیمت 315 1,893,202,500 315 استعلام قیمت

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز الکتروژن، فریم آلومینیومی

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی فریم 1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 1.12 0.06 ----- ----------- 56 استعلام قیمت ----- -------
2 1.8 0.09 ----- ----------- 56 استعلام قیمت 56 استعلام قیمت
3 1.6 0.12 ---- ----------- 63 14,763,000 56 استعلام قیمت
4 1.4 0.18 ---- ---------- 63 15,939,000 63 15,099,000
5 1.3 0.25 ---- --------- 71 18,879,000 63 16,023,000
6 1.2 0.37 80 23,121,000 71 19,162,500 71 17,787,000
7 3.4 0.55 80 25,357,500 80 23,068,500 71 19,792,500
8 1 0.75 90 استعلام قیمت 80 24,612,000 80 23,236,500
9 1.5 1.1 90 استعلام قیمت 90 29,064,000 80 25,221,000
10 2 1.5 100 استعلام قیمت 90 33,463,500 90 32,203,500
11 3 2.2 112 استعلام قیمت 100 41,391,000 90 36,078,000
12 4 3 132 استعلام قیمت 100 47,407,500 100 44,520,000
13 5.5 4 132 استعلام قیمت 112 60,837,000 112 60,648,000
14 7.5 5.5 132 استعلام قیمت 132 87,843,000 132 76,009,500
15 10 7.5 160 127,029,000 132 95,035,500 132 87,003,000
16 15 11 160 148,638,000 160 137,665,500 160 127,029,000
17 20 15 ---- ---------- 160 170,593,500 160 148,638,000
18 25 18.5 ----- ----------- ---- ----------- 160 168,913,500

.

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز الکتروژن، فریم آلومینیومی- رله ای تک خازن

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی فریم  1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 1.6 0.12 63 18,627,000 ---- --------
2 1.4 0.15 63 19,708,500 63 18,711,000
3 1.3 0.25 71 استعلام قیمت 71 19,540,500
4 1.2 0.37 71 23,499,000 71 23,236,500
5 3.4 0.55 80 27,352,500 71 24,433,500
6 1 0.75 80 29,263,500 80 استعلام قیمت
7 1.5 1.1 90 34,933,500 80 30,723,000
8 2 1.5 90 39,112,500 90 استعلام قیمت
9 3 2.2 100 46,704,000 90 استعلام قیمت

 

 

مشعل گازی گازوییلی 0.55 کیلووات 1500 دور (جت هیتری) 25,032,000

1000rpm, 0.37kW تکفاز رله ای

23,961,000

2.2 گشتاور بالا تکفاز کلاچدار ( دو خازن )

62,422,500

 

لیست قیمت پمپ ابارا

قیمت ها از تاریخ 27 اردبهشت ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف نوع پمپ مدل ورودی (اینچ) خروجی ( اینچ) کمترین دبی m3/hr بیشترین دبی m3/hr کمترین حد (m) بیشترین حد (m) قیمت (ریال)
1 تک پروانه نیم اسب محیطی تک فاز  ABR  PRA 0.5 M(L) 1 1 0.3 2.1 5 37 12,967,500
2 تک پروانه 1 اسب محیطی تک فاز  ABR PRA 1.00 M(L) 1 1 0.3 3 13 68 19,665,000
3 تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز ABR گارانتی تعویض CMA 1.00 M (L) Premium 1 1 1.2 6 25.5 34.5 24,795,000
4 تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز اکونومی ABR گارانتی تعمیر CMA 1.00 M (L) Economy 1 1 1.2 6 25.5 34.5 21,042,500
5 تک پروانه بشقابی پروانه برنجی 1 اسب تک فاز ABR CMA/B 1.00 (L) 1 1 1.2 6 25.5 34.5 29,070,000
6 تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز  ABR گارانتی تعویض AGA 1.00M (L) Premium 1 1 0.3 3.6 23 47.5 26,600,000
7 تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز اکونومی  ABR گارانتی تعمیر  AGA 1.00M (L) Economy 1 1 0.3 3.6 23 47.5 22,610,000
8 دو پروانه 1 اسب تک فاز ABR CDA 1.00 M (L) 1 1 1 5 21 39.5 33,345,000
9 دو پروانه 2 اسب تک فاز ABR CDA 2.00 M (L) 11.4 1 1 7 32.5 60.5 61,370,000
10 دو پروانه 2 اسب سه  فاز ABR CDA 2.00 T (L) 11.4 1 1 7 32.5 60.5 57,760,000
11 دو پروانه 3 اسب تک فاز ABR CDA 3.00 M (L) 11.4 1 2 8 32 60.5 77,425,000
12 دو پروانه 3 اسب سه فاز ABR  CDA 3.00 T (L) 11.4 1 2 8 32 60.5 72,342,500
13 دو پروانه 4 اسب سه فاز ABR CDA 4.00 T (L) 11.2 11.4 3 11 48 67 119,700,000
14 دو پروانه 5.5 اسب سه فاز ABR CDA 5.50 T (L) 11.2 11.4 3 13 54 76.5 127,490,000
15 دو پروانه 7.5 اسب سه فاز ABR CDA 7.50 T (L) 2 11.4 10 19 38 85 152,475,000
16 دو پروانه 10 اسب سه فاز ABR CDA 10.0 T (L) 2 11.4 12 33 41 85 182,210,000
17 دو پروانه 15 اسب سه فاز ABR CDA 15.00 T (L) 2 11.4 12 36 40 100 246,050,000
18 تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 1.00 M (L) 2 11.4 6 15 14 18.4 28,310,000
19 تک پروانه 2 اسب  تک فاز ورودی 2 اینچ  ABR CMB 2.00 M (L) 2 11.4 6 17 21 28.7 52,535,000
20 تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ  ABR CMB 2.00 T (L) 2 11.4 6 17 21 28.7 49,210,000
21 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ  ABR CMB 3.00 T (L) 2 11.4 6 17 27 34.5 62,795,000
22 تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 4.00 T (L) 2 11.4 6 17 33.5 45 93,670,000
23 تک پروانه 5.5 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 5.50 T (L) 2 11.4 6 17 43 54 102,125,000
24 تک پروانه 1 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 1.00 M (L) 2 2 3 27 5 13.4 33,250,000
25 تک پروانه 2 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 2.00 M (L) 2 2 18 57 6 12.4 51,965,000
26 تک پروانه 3 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 3.00 M (L) 2 2 18 60 8.5 15.4 67,640,000
27 تک پروانه 3 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 3.00 T (L) 2 2 18 60 8.5 15.4 64,030,000
28 تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 2.00 M (L) 21.2 21.2 18 57 6 12.4 53,105,000
29 تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 2.00 T (L) 21.2 21.2 18 57 6 12.4 50,350,000
30 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 3.00 T (L) 21.2 21.2 18 60 8.5 15.4 66,215,000
31 تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 4.00 T (L) 21.2 21.2 18 66 10.4 17.8 93,290,000
32 تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی و خروجی 1.2، 1 اینچ ABR CMR 1.00 M (L) 11.2 11.2 6 27 5 13.4 30,020,000

لطفا جهت سفارش با شماره تلفن 38761871-051 و شماره واتسپ 09153004419 تماس بگیرید.

تاریخ به روز رسانی 11 خرداد ماه 1401سنجش رضایتمندی