اجرای و پیاده سازی ساختار بومی سازی در شرکتهای بزرگ صنعتی که حجم زیادی از موادو قطعات و تجهیزات صنعتی را وارد می کنند


 پیاده سازی فرایندهای بومی سازی 

اجرای پروژه های بومی سازی تجهیزات صنعتی و معدنی در واحدهای بزرگ و قطب های صنعتی کشور مستلزم یک برنامه استراتژیک مدون جهت پیاده سازی می ­باشد. شرکت کالاک مفتخر است که با حضور در هسته دانشگاهی و مراکز دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهد، پس از انجام یک دوره مطالعاتی و گذراندن جلسات طوفان فکری با متخصصین و مشاورین حوزه بومی سازی و اجرای موفق آن در چندین واحد صنعتی، فرایند زیر را به منظور پیاده سازی در واحدهای صنعتی، معدنی و نیروگاهی پیشنهاد می ­دهد.

1- شناسایی قطعات و تجهیزات برای ساخت داخل بر اساس اولویت­ های زیر:

الف) تجهیزات و قطعاتی که پرمصرف هستند و هزینه های مصرفی زیادی دارند.

ب) تجهیزات و قطعاتی که از حساسیت بالایی در روند تولید برخوردارند.

ج) تجهیزات و قطعاتی که از نظر سطح تکنولوژی بالا و گران قیمت هستند.

2- شناسایی سازندگان داخلی و ارزیابی آن ­ها

الف) تهیه بانک اطلاعات سازندگان داخلی کشور

ب) شناسایی ظرفیت های علمی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان مراکز رشد

ج) ارزیابی سازندگان تجهیزات و قطعات مورد نیاز

- تهیه فرم ارزیابی سازندگان قطعات و تجهیزات بر اساس استانداردهای موجود، امکانات ساخت و معیارهای اعلام شده از سوی کارفرما.

- تهیه فرم ارزیابی شرکت های سازندگان تجهیزات و تامین کنندگان ثانویه آن ­ها (برای شرکت هایی که به صورت خوشه ای مدیریت می ­شوند و یا دارای پیمانکاران ثانویه هستند)

3-تهیه برنامه ساخت و مهندسی معکوس:

الف) بررسی اطلاعات کاتالوگ، سایت سازنده و آرشیو

ب) تهیه نقشه های مهندسی معکوس برای هر قطعه و تجهیز شناسایی شده

ج) تهیه نقشه های مهندسی مجدد برای تجهیزاتی که دسترسی به تجهیز نو وجود ندارد.

د) تهیه دفترچه ساخت

4- ارزیابی تجهیز و قطعه ساخته شده و درجه بندی سازندگان بر اساس سوابق عملکرد

الف) تهیه کاتالوگ و دستورالعمل بهره برداری و فرم ارزیابی کیفی تجهیزات ساخته شده

ب) بررسی نتایج عملکردی مورد نظر در تولید بر اساس گزارشات ارائه شده حوزه های تولیدی

ج) ارزیابی فرایند ساخت

د) تعیین سطح و گرید نهایی سازنده در لیست نهایی تامین کنندگان

 

تمامی مراحل به صورت خلاصه در شکل (1) نمایش داده شده است. 

 

شکل (1) روند پیشنهادی پیاده سازی پروژه های بومی سازی در یک واحد صنعتی 

بدیهی است ارزیابی، سطح بندی سازندگان داخلی، نظارت و کنترل وندورلیست پیشنهادی برای مجموعه در هر لحظه و هر زمان در حال بهبود خواهد بود و این روند بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص تشکیل کمیته بومی سازی و اجرای پروژه های ساخت ایران ما تماس بگیرید و با خیالی آسوده بومی سازی تجهیزات و ماشین آلات و قطعات مورد نظر خود را به ما بسپارید.

دفتر مرکزی: 38761871-051

کارشناس خدمات فنی و مهندسی (خانم معدنی) : 09153004419 


  • Array