کابل افشان  گرد موتور چاهی SWR توس کابل

کابل افشان گرد موتور چاهی SWR توس کابل
TPEمیانگین قطر خارجی mm21.15/9.05TPE6*3

هر متر        شماره سریال
استعلام 25010002004
close
کابل افشان گرد موتور چاهی SWR توس کابل TPEمیانگین قطر خارجی mm21.15/9.05TPE6*3
متراژ سفارش
add_circle_outline remove_circle_outline
قیمت:
تا {{product22799.packages[product22799.pkg_ind].max_order}} عدد امکان خرید وجود دارد.
می توانید تعداد بیشتری را با قیمتی کمتر پس از استعلام قیمت خریداری کنید.
لطفا درخواست استعلام قیمت نمایید!
قیمت کل: {{PPtotalPrice('product22799')}}
برند توس کابل
سطح مقطع * تعداد هسته mm2 6*3
ولتاژ نامی U0/U 600/1000V AC
میانگین قطر خارجی mm 21.15/9.05
نوع هادی افشان
جنس هادی مس
کلاس هادی کلاس 2
جنس عایق TPE
ضخامت عایق 1.1
روکش روکشدار
جنس روکش TPE
ضخامت روکش 2.7/1.9
دمای کاری در نصب ثابت (C) -30 تا 80
دمای کاری در نصب متحرک (C) -5 تا 70
جریان مجاز در 30C 44A
مقاومت هادی در 20C 3.3Ω/km
وزن تقریبی 353kg/km
انعطاف پذیری انعطاف پذیر
استاندارد ISIRI 3569-1
حداقل شعاع خمش 10 برابر قطر خارجی
مقاومت اشعه UV 80mrad
قطر رشته * تعداد رشته mm 0.287*84
کاربرد پمپ شناور
سطح مقطع گرد

به کابل ترکیبی SWR  کابل چاه آب نیز گفته می شود و برای انتقال همزمان توان الکتریکی و پالس های کنترلی در انتقال آب شرب و برق رسانی در پمپ های شناور چاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. ایــن کابلهــا مقــاوم در برابــر ســایش و حــرارت بــوده و فاقــد مــواد ســمی می باشــند و بــه همیــن علــت مناســب بــرای محلهــای دارای فشــار مکانیکــی بــالا و محیطهــای کاملا مرطــوب علــی الخصــوص در چاههــای آب شــرب بــرای پمپه ـای شـناور، محافظـت شـده در برابـر نفــوذ آب بــه صــورت طولــی و عرضــی در کابــل هســتند .کابل های SWR ویژه استفاده در چاه های آب شرب طراحی گردیده اند.

امتیاز و دیدگاه کاربران

{{ratingsOverall[22799]}} از 5 (از مجموع ۲ امتیاز)

{{avg.rating_title}} ({{avg.rate}})
{{user.creator_name}}
{{avg.rating_title}} ({{avg.rate}})
{{comment.comment}}
سنجش رضایتمندی