ارزیابی کیفی پیمانکاران کیترینگ غذا


ارزیابی کیفی پیمانکاران کیترینگ غذا وآشپزخانه های صنعتی برای مراکز دولتی، صنعتی، پادگانها، حوزه های علمیه، مراکز شبانه روزی و ...

 

قابل توجه دستگاه های مناقصه گزار برای تأمین غذا (کیترینگ)

بر اساس ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، کلیه دستگاههایی که مناقصه تولید و تأمین غذا برگزار می کنند باید پیمانکاران خود را با موازین و استانداردهای رسمی و قانونی ملی و جهانی  بهداشتی ارزیابی کنند. بدیهی است که شیوع ویروس کرونا ضرورت مراقبت بهداشتی از مراکز تولید انبوه غذا را بیش از پیش ساخته است.

کالاک با سابقه تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران و منافصه گران تولید و تأمین غذا، می تواند با برگزار کنندگان مناقصات، برای ارزیابی کیفی مراکز تولید انبوه غذا و پیمانکاران کیترینگ غذا همکاری نماید.

خدمات ما شامل موارد زیر می باشد:

تعیین معیارهای ارزیابی کیفی

تهیه اسناد ارزیابی کیفی

دریافت، تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی به نمایندگی از متقاضیان

ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه گران

اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرم

 

قابل توجه مراکز تولید انبوه غذا و پیمانکاران کیترینگ غذا

آیا می خواهید در مناقصات تولید، تامین و کیترینگ غذا برای مراکز بزرگ دولتی و خصوصی موفق شوید؟

ما همراه شماییم.

کالاک با سابقه تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران و منافصه گران تولید و تأمین غذا آماده مشاوره به این مراکز جهت شرکت موفق در مناقصات تأمین غذا از طریق بهبود و استاندارد سازی شرایط تولید، بسته بندی و حمل غذا می باشد.

 

برای مشاوره با کارشناسان ما فرم زیر را تکمیل نمایید و یا با شماره 09153004419 تماس بگیرید.

 

 

سنجش رضایتمندی