ریخته گری و تراش


ریخته گری سنگین فولاد و چدن

سنگین تراش

واحد سنگین تراش خراسان بزرگترین وطراح و سازنده پرس های اکستروژن و پرس های هیدرولیک دوازه ای و فک باز در کشور بوده و با بهره گیری از امکانات سنگین ماشین اقراری خود مجری بسیاری از پروژه ها میباشد. در این واحد عملیات ها بر اساس استاندارد های DIN ، ASTM و BS و یا سایر استاندارد های مورد نیاز صورت میگیرد.

--

 

سنجش رضایتمندی