لیست قیمت وب سایت کالاک


لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طوس فدک 

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد. کلیه قیمت ها به ریال می باشند.

مخزن آب پلی اتیلن عمودی طوس فدک 

ردیف شرح  تک لایه  سه لایه  قطر (میلیمتر) ارتفاع (میلیمتر)
1 مخزن ۲۰۰۰۰لیتری  ۶۲۲٫۱۰۴٫۰۰۰ ۶۲۲٫۱۰۴٫۰۰۰ ۲٫۵۵۰ ۴٫۳۰۰
2 مخزن ۱۴۰۰۰لیتری  ۵۴۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۵۴۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۲۰۰ ۴٫۲۰۰
3 مخزن ۱۰۰۰۰لیتری بلند  ۴۵۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۴۵۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۳٫۴۰۰
4 مخزن ۱۰۰۰۰لیتری کوتاه  ۳۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۳۵۰ ۲٫۷۵۰
5 مخزن ۷۵۰۰لیتری  ۲۶۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲۶۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۳۰۰ ۲٫۱۳۰
6 مخزن ۶۰۰۰لیتری  ۱۹۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۹۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱٫۹۸۰ ۲٫۱۰۰
7 مخزن ۵۰۰۰لیتری کوتاه  ۱۶۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۶۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۱٫۹۵۰
8 مخزن ۵۰۰۰لیتری بلند  ۲۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱٫۸۵۰ ۲٫۵۰۰
9 مخزن ۴۰۰۰لیتری  ۱۶۱٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱۶۱٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱٫۵۲۰ ۲٫۶۰۰
10 مخزن ۳۰۰۰لیتری بلند  ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۳۳۰ ۲٫۳۵۰
11 مخزن ۳۰۰۰لیتری کوتاه  ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۷۲۰ ۱٫۵۷۰
12 مخزن ۲۰۰۰لیتری جدید  ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ ۱٫۱۴۰ ۲٫۱۷۰
13 مخزن ۲۰۰۰لیتری کوتاه  ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰ ۱٫۴۵۰
14 مخزن ۱۵۰۰لیتری  ۵۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۵۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱٫۰۳۰ ۱٫۹۲۰
15 مخزن ۱۰۰۰لیتری بلند  ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ ۱٫۵۶۰
16 مخزن ۱۰۰۰لیتری کوتاه  ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۲۰ ۱٫۱۲۰
17 مخزن ۱۰۰۰لیتری آبگرمکنی  ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ ۸۰۰ ۲٫۱۸۰
18 مخزن ۵۰۰لیتری بلند  ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ۸۱۰ ۱٫۱۵۰
19 مخزن ۵۰۰ لیتری کوتاه  ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ۹۴۰ ۹۳۰
20 مخزن ۵۰۰لیتری آبگرمکنی  ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ ۶۸۰ ۱٫۶۰۰
21 مخزن ۳۵۰لیتری  ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ ۶۸۰ ۱٫۰۰۰
22 مخزن ۳۰۰لیتری  ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ ۶۲۰ ۱٫۱۸۰
23 مخزن ۲۰۰لیتری  ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۵۵۰ ۱٫۰۲۰
24 مخزن ۱۰۰لیتری  ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ ۴۶۰ ۷۶۰
25 مخزن ۶۰لیتری  ۱۰٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۰٫۵۶۰٫۰۰۰ ۴۷۰ ۴۹۰

مخزن آب پلی اتیلن افقی طوس فدک

ردیف  شرح  تک لایه  سه لایه طول (میلیمتر) عرض(میلیمتر) ارتفاع (میلیمتر)
26 مخزن ۱۰۰۰۰لیتری  ۴۵۹٫۱۲۰٫۰۰۰ ۴۵۹٫۱۲۰٫۰۰۰ ۳٫۹۵۰ ۱٫۸۰۰ ۱٫۹۰۰
27 مخزن ۵۰۰۰ لیتری  ۲۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰ ۱٫۸۸۰ ۱٫۷۸۰
28 مخزن ۳۰۰۰لیتری  ۱۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲٫۲۱۰ ۱٫۴۰۰ ۱٫۴۵۰
29 مخزن ۲۰۰۰لیتری  ۸۷٫۹۶۰٫۰۰۰ ۸۷٫۹۶۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۱٫۲۸۰ ۱٫۳۰۰
30 مخزن ۱۵۰۰لیتری  ۶۳٫۹۶۰٫۰۰۰ ۶۳٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۷۰۰ ۱٫۱۸۰ ۱٫۲۱۰
31 مخزن ۱۲۰۰لیتری  ۵۱٫۹۶۰٫۰۰۰ ۵۱٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰ ۹۰۰ ۱٫۰۳۰
32 مخزن ۱۰۰۰لیتری  ۴۴٫۷۶۰٫۰۰۰ ۴۴٫۷۶۰٫۰۰۰ ۱٫۵۶۰ ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۵۰
33 مخزن ۸۰۰ لیتری زیر پله  ۴۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ۴۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰ ۸۸۰ ۱٫۰۴۰
34 مخزن  ۸۰۰ لیتری  ۳۵٫۱۶۰٫۰۰۰ ۳۵٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰ ۹۶۰ ۱٫۰۵۰
35 مخزن ۷۰۰لیتری ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰ ۹۸۰ ۹۸۰
36 مخزن ۶۰۰لیتری ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰
37 مخزن ۵۰۰لیتری ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰ ۸۳۰ ۹۰۰
38 مخزن ۳۰۰لیتری کرکره ای  ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ ۹۵۰ ۷۵۰ ۷۵۰
39 مخزن ۲۰۰لیتری کرکره ای  ۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ ۸۲۰ ۶۴۰ ۶۳۰
40 مخزن ۱۰۰لیتری کرکره ای  ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ ۵۸۰ ۵۳۰ ۵۵۰

مخزن آب پلی اتیلن نیسانی طوس فدک 

ردیف  شرح  تک لایه  سه لایه  طول (میلیمتر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر )
41 مخزن ۳۰۰۰لیتری  ۱۵۴٫۵۶۰٫۰۰۰ - ۲٫۲۵۰ ۱٫۵۰۰ ۱٫۳۰۰
42 مخزن ۲۰۰۰لیتری دوگانه  ۱۰۳٫۵۶۰٫۰۰۰ - ۲٫۱۰۰ ۱٫۳۵۰ ۱٫۱۰۰
43 مخزن ۴۵۰۰لیتری خاوری  وزن طبق درخواست مشتری   ۳٫۲۰۰ ۲٫۰۰۰ ۱٫۱۹۰

مخزن آب پلی اتیلن بیضی طوس فدک  

ردیف  شرح  تک لایه  سه لایه  طول (میلیمتر ) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر)
44 مخزن۲۰۰۰لیتری  ۸۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۹۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱٫۹۳۰ ۱٫۴۰۰ ۱٫۱۰۰
45 مخزن۱۷۵۰لیتری ۶۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۷۵٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰ ۱٫۳۵۰ ۱٫۰۰۰
46 مخزن۱۵۰۰لیتری ۶۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۷۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱٫۷۰۰ ۱٫۲۸۰ ۹۶۰
47 مخزن۱۰۰۰لیتری ۴۷٫۱۶۰٫۰۰۰ ۵۱٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰ ۱٫۱۸۰ ۹۸۰
48 مخزن۵۰۰لیتری صادراتی  ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۶۰ ۹۳۰ ۷۲۰
49 مخزن۳۰۰لیتری صادراتی  ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ ۲۶٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰ ۷۴۰ ۶۰۰
50 مخزن۲۰۰لیتری ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ ۸۵۰ ۶۵۰ ۵۵۰

مخزن آب پلی اتیلن مکعب طوس فدک 

ردیف  شرح تک لایه  سه لایه  طول (میلیمتر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر)
51 مخزن ۴۰۰لیتری صادراتی ۲۳٫۷۶۰٫۰۰۰ ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۰ ۷۵۰ ۵۸۵
52 مخزن۳۰۰لیتری صادراتی ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ ۲۰٫۷۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۷۰ ۶۷۰ ۴۱۰
53 مخزن ۲۰۰لیتری  ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ ۱۵٫۹۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۵ ۶۷۰ ۳۴۰
54 مخزن ۱۳۰لیتری - - ۱٫۰۰۰ ۶۴۰ ۳۰۰

 مخزن سمپاش طوس فدک

ردیف شرح  قیمت طول (میلیمتر) عرض(میلیمتر) ارتفاع تا بالای درب  (میلیمتر)
55 مخزن ۲۰۰۰لیتری ۳مخزن قدیم(توربولاینر) ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰ ۱٫۲۵۰ ۱٫۳۵۰
56 مخزن ۲۰۰۰لیتری طرح دراگون ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۴۱۵ ۱٫۴۶۰ ۵۹۵
57 مخزن ۲۰۰۰لیتری طرح هلدر ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۶۰ ۱٫۰۶۰ ۱٫۱۰۰
58 مخزن ۱۰۰۰لیتریپلی اتیلن (سه تیکه) ۱۴۵٫۳۱۳٫۰۰۰ ۱٫۹۸۰ ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۹۰
59 مخزن ۱۰۰۰لیتری طرح دراگون ۱۶۲٫۷۵۰٫۰۰۰ ۲٫۲۲۰ ۱٫۳۲۰ ۱٫۰۲۰
60 مخزن ۸۰۰لیتری طرح دراگون ۱۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰ ۸۰۰ ۱٫۴۰۰
61 مخزن ۷۰۰لیتری  ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۹۰ ۵۷۸ ۱٫۱۸۰
62 مخزن ۷۰۰لیتری طرح دراگون ۱۰۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰ ۸۰۰ ۱٫۳۰۰
63 مخزن۶۰۰۰لیتری چهارگوش(طرح ایتالیا) ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۶۰ ۶۴۰ ۱٫۱۰۰
64 مخزن ۶۰۰لیتری مکعب ۵۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۶۰ ۶۴۰ ۱٫۱۰۰
65 مخزن ۶۰۰لیتری طرح هلدری ۴۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۰۰ ۵۳۰ ۹۴۰
66 مخزن ۴۰۰لیتری چهارگوش ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰ ۵۳۵ ۱٫۰۵۰
67 مخزن ۴۰۰لیتری هلدری  ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰ ۵۰۰ ۸۹۰
68 مخزن ۴۰۰لیتری سه مخزنه ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۹۸۰ ۶۳۰ ۱٫۰۷۰
69 مخزن ۲۰۰لیتری  ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ ۵۳۰ ۸۵۰
70 مخزن ۱۰۰لیتری پلی اتیلن ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ ۴۹۰ ۵۴۰ ۵۹۵
71 مخزن یدک ۱۰۰لیتری مضاعف ۲۰۰۰برای ۲۰۰۰ ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ - - -
72 مخزن یدک ۱۲۰لیتری سمپاش ۲۰۰۰ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ - - -
73 مخزن یدک ۸۰ لیتری مخزن ۷۰۰سمپاش  ۱۳٫۱۷۵٫۰۰۰ - - -
74 مخزن یدک ۱۹لیتری سمپاش ۲۰۰۰ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ - - -
75 مخزن یدک کوچک ۱۸لیتری سمپاش۷۰۰لیتری ۲٫۹۲۰٫۷۱۳ - - -
76 مخزن شستشوی دست ۲۰۰۰لیتری دراگون ۳٫۸۸۷٫۳۲۷ - - -
77 مخزن شستشوی دست ۱۰۰۰لیتری ۳٫۸۸۷٫۳۲۷ - - -
78 مخزن شستشوی دست ۶۰۰و۷۰۰و۸۰۰ سمپاش ۲٫۹۴۲٫۵۲۸ - - -
79 مخزن شستشوی سیستم ۲۰۰۰و۱۰۰۰لیتری دراگون ۲۳٫۱۴۳٫۲۶۰ - - -
80  مخزن شستشوی سیستم ۷۰۰و۸۰۰لیتری ۱۶٫۱۶۰٫۵۹۰ - - -

مخزن کودپاش پلی اتیلن طوس فدک

ردیف  شرح قیمت قطربزرگ (میلیمتر ) قطر کوچک (میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر)
81 مخزن کودپاش ۵۰۰لیتری ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰ ۱۷۰ ۱٫۱۰۰
82 مخزن کودپاش ۵۰۰لیتری ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۴۰ ۱۷۰ ۱٫۰۰۰

 وان پلی اتیلن طوس فدک  

ردیف  شرح قیمت طول(میلیمتر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر)
83 وان ۲۲۰۰لیتری ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۹۰ ۱٫۲۷۰ ۱٫۰۰۰
84 وان ۱۲۰۰لیتری ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۴۰ ۱٫۱۵۰ ۷۴۰
85 وان۷۰۰لیتری ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۷۰ ۱٫۰۹۰ ۴۳۰
86 وان ۶۵۰لیتری ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۷۰ ۸۸۰ ۶۴۰
87 وان ۶۰۰لیتری ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۸۰ ۹۳۰ ۶۸۵
88 وان ۴۶۰لیتری ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۱۰ ۹۱۰ ۵۰۰
89 وان ۴۵۰لیتری ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۴۰ ۱٫۰۷۰ ۳۱۰
90 وان ۲۵۰لیتری ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۴۰ ۷۴۰ ۷۰۰
91 وان ۲۴۰لیتری ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۳۰ ۷۳۰ ۳۰۰
92 وان ۲۲۰لیتری ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۹۰ ۸۸۰ ۴۵۰
93 وان ۲۰۰لیتری ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۰۰ ۶۰۰ ۳۵۰
94 وان ۱۵۰لیتری ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۹۱۰ ۶۰۰ ۴۳۵
95 وان ۱۰۵لیتری ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵۹۵ ۴۸۵ ۶۱۰
96 وان ۹۵لیتری ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ ۸۹۰ ۵۳۰ ۲۹۰
97 وان ۹۰لیتری ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ ۸۶۰ ۴۶۰ ۲۸۰
98 وان ۶۰لیتری بلند قد ۵٫۲۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰ ۴۶۰ ۳۸۰
99 وان ۶۰لیتری کوتاه قد ۵٫۲۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰ ۶۵۰ ۱۹۰
100 وان ۴۵لیتری ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۶۵۰ ۴۵۰ ۲۴۰
101 وان ۳۵لیتری ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰ ۴۶۰ ۲۴۰
102 وان ۳۰لیتری ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۵۷۰ ۳۹۰ ۲۴۰
103 وان ۱۴لیتری ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ۴۱۰ ۳۱۰ ۱۷۰
104 وان ۱۰لیتری ۱٬۲۰۰٫۰۰۰ ۴۱۰ ۳۱۰ ۱۲۰
105 وان حمام بزرگ  ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰ ۸۰۰ ۳۶۰
106 وان حمام کوچک ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰ ۶۶۰ ۵۴۰

جدول ترافیکی (نیوجرسی) طوس فدک

ردیف  شرح  قیمت  طول (میلیمتر) عرض(میلیمتر) ارتفاع(میلیمتر)
107 نیوجرسی ۲متری  ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۶۲۰ ۸۰۰
108 نیوجرسی ۲متری قرمز ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۶۲۰ ۸۰۰
109 نیوجرسی ۲.۵متری  ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۰۰ ۶۲۰ ۸۰۰

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن، فریم چدنی و لوازم جانبی 

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تارریخ 19 شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی الکتروموتورهای موتوژن چدنی (قیمت به ریال)
hp kW فریم 1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
1 3 2.2

112

75,810,000

 

59,660,000

----

--------

2 4 3

132

96,900,000

100

64,125,000

----

58,425,000

3 5.5 4

132

116,470,000

112

80,750,000

112

77,425,000

4 7.5 5.5

132

128,725,000

132

110,200,000

132

103,550,000

5 10 7.5

160

172,140,000

132

125,685,000

132

115,900,000

6 15 11

160

197,600,000

160

174,800,000

160

155,800,000

7 20 15

180

314,450,000

160

210,520,000

160

192,850,000

8 25 18.5

200

386,650,000

180

308,370,000

160

219,450,000

9 30 22

200

416,670,000

180

337,725,000

180

324,615,000

10 40 30

225

530,765,000

200

432,060,000

200

411,160,000

11 50 37

250

599,355,000

225

509,010,000

200

444,600,000

12 60 45

280

767,600,000

225

608,665,000

225

573,705,000

13 75 55

280

855,000,000

250

695,400,000

250

659,680,000

14 100 75

315

1,126,700,000

280

845,500,000

280

828,685,000

15 125 90

315

1,195,100,000

280

958,360,000

280

902,500,000

16 150 110

315

1,762,915,000

315

1,476,965,000

315

1,248,870,000

17 180 132

315

1,895,250,000

315

1,633,050,000

315

1,514,300,000

18 220 160 315

315

2,262,955,000

315

1,928,120,000

315

1,719,500,000

19 220 160 355

----

--------

----

-------

----

-------

20 250 185

355

2,456,700,000

315

1,977,805,000

315

1,816,400,000

21 270 200

355

2,996,300,000

315

2,406,920,000

315

2,094,180,000

22 340 250 355

355

3,429,500,000

315

2,882,395,000

315

2,411,100,000

23 340 250 315

----

------

----

------

----

-------

24 430 315

355

3,805,700,000

355

3,332,600,000

----

-------

25 485 355

-----

--------

----

4,170,310,000

----

-------

26 544 400

----

--------

355

4,789,330,000

----

------

27 مشعل گازی 0.55 کیلووات

80

28,310,000

-------

28 مشعل گازوئیلی 0.55 کیلووات

80

28,310,000

-------

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن، فریم آلومینیومی

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19 شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی الکتروموتورهای موتوژن سه فاز (قیمت به ریال)
hp kW فریم 750 دور فریم  1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
1 1.12 0.06 ---- ------ ---- ------- 56 14,820,000 ---- --------
2 1.8 0.09 ---- ------ ---- ------- 56 16,435,000 56 15,200,000
3 1.6 0.12 ---- ------ ---- ------- 63 17,290,000 56 14,820,000
4 1.4 0.18 ---- ------ ---- ------- 63 18,050,000 63 17,575,000
5 1.3 0.25 ---- ------ ---- ------- 71 21,850,000 63 18,810,000
6 1.2 0.37 ---- ------ 80 26,220,000 80 22,420,000 71 20,995,000
7 3.4 0.55 ---- ------ 80 29,335,000 80 26,980,000 71 23,085,000
8 1 0.75 100 43,035,000 90 35,435,000 90 28,500,000 80 27,075,000
9 1.5 1.1 100 50,350,000 90 40,660,000 90 34,390,000 80 29,450,000
10 2 1.5 112 68,875,000 100 49,400,000 100 38,950,000 90 37,525,000
11 3 2.2 132 86,260,000 112 65,265,000 100 48,735,000 90 42,750,000
12 4 3 132 96,805,000 132 94,240,000 112 55,480,000 100 51,965,000
13 5.5 4 160 135,565,000 132 102,600,000 132 71,725,000 112 70,965,000
14 7.5 5.5 160 155,542,000 132 110,770,000 132 102,600,000 132 88,635,000
15 10 7.5 160 استعلام قیمت 160 152,000,000 160 110,960,000 132 101,460,000
16 15 11 --- ------ 160 -------- 160 165,965,000 160 145,730,000
17 20 15 ---- ------ ----- -------- ---- 199,120,000 160 182,590,000
18 25 18.5 ----- ------- ----- -------- ---- -------- 160 203,870,000

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن، فریم آلومینیومی-رله ای تک خازن 

قیمت ها از تاریخ 19 شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی فریم 1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 1.3 0.25 71 25,555,000 ------- -----------
2 1.2 0.37 71 26,885,000 71 26,885,000
3 3.4 0.55 80 32,015,000 71 27,550,000
4 1 0.75 80 33,440,000 80 32,965,000
5 1.5 1.1 90 40,470,000 80 34,485,000
6 2 1.5 90 44,080,000 90 41,800,000
3 2.2 100 54,625,000 90 46,550,000

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز موتوژن، فریم آلومینیومی-کلاچ دار دو خازن 

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19 شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف  توان خروجی فریم 1500 دور فریم 3000
hp kW
1 1.3 0.25 71 36,290,000 --------- ------------
2 1.2 0.37 71 32,300,000 71 32,965,000
3 3.4 0.55 80 34,960,000 71 34,010,000
4 1 0.75 80 38,760,000 80 37,335,000
5 1.5 1.1 90 46,170,000 80 38,000,000
6 2 1.5 90 50,825,000 90 47,500,000
7 3 2.2 100 59,280,000 90 51,965,000
8   2.2 کیلووات گشتاور بالا 112 استعلام قیمت --------- -----------

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز الکتروژن، فریم چدنی 

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19 شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

 

ردیف توان خروجی فریم 1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 25 18.5 200 استعلام قیمت 180 258,522,000 160 استعلام قیمت
2 30 22 200 استعلام قیمت 180 283,385,000 180 274,284,000
3 40 30 225 استعلام قیمت 200 383,410,500 200 345,344,000
4 50 37 250 استعلام قیمت 225 463,419,500 200 375,335,500
5 60 45 280 استعلام قیمت 225 498,322,500 225 482,020,500
6 75 55 280 استعلام قیمت 250 575,177,500 250 558,077,500
7 100 75 315 استعلام قیمت 280 719,036,000 280 استعلام قیمت
8 120 90 315 استعلام قیمت 280 789,117,500 280 استعلام قیمت
9 150 110 315 استعلام قیمت 315 1,254,000,000 315 استعلام قیمت
10 175 132 315 استعلام قیمت 315 1,342,777,500 315 استعلام قیمت
11 200 160 315 استعلام قیمت 315 1,588,067,500 315 استعلام قیمت
12 250 200 355 استعلام قیمت 315 1,969,834,500 315 استعلام قیمت

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز الکتروژن، فریم آلومینیومی

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی فریم 1000 دور فریم 1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 1.12 0.06 ----- ----------- 56 استعلام قیمت ----- -------
2 1.8 0.09 ----- ----------- 56 استعلام قیمت 56 استعلام قیمت
3 1.6 0.12 ---- ----------- 63 14,687,000 56 استعلام قیمت
4 1.4 0.18 ---- ---------- 63 15,855,500 63 15,029,000
5 1.3 0.25 ---- --------- 71 18,791,000 63 15,950,500
6 1.2 0.37 80 23,009,000 71 19,066,500 71 17,869,500
7 3.4 0.55 80 26,381,500 80 23,977,000 71 19,703,000
8 1 0.75 90 استعلام قیمت 80 25,612,000 80 24,187,000
9 1.5 1.1 90 استعلام قیمت 90 30,238,500 80 26,229,500
10 2 1.5 100 استعلام قیمت 90 34,808,000 90 33,506,500
11 3 2.2 112 استعلام قیمت 100 43,063,500 90 37,553,500
12 4 3 132 استعلام قیمت 100 49,324,000 100 46,312,500
13 5.5 4 132 استعلام قیمت 112 63,298,500 112 63,108,500
14 7.5 5.5 132 استعلام قیمت 132 91,399,500 132 79,087,500
15 10 7.5 160 132,173,500 132 98,876,000 132 90,516,000
16 15 11 160 155,990,000 160 144,476,000 160 129,874,500
17 20 15 ---- ---------- 160 177,498,000 160 158,697,500
18 25 18.5 ----- ----------- ---- ----------- 160 177,270,000

.

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز الکتروژن، فریم آلومینیومی- رله ای تک خازن

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19 شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف توان خروجی فریم  1500 دور فریم 3000 دور
hp kW
1 1.6 0.12 63 16,853,000 ---- --------
2 1.4 0.18 63 17,831,500 63 16,929,000
3 1.3 0.25 71 استعلام قیمت 71 17,679,500
4 1.2 0.37 71 21,261,000 71 21,023,500
5 3.4 0.55 80 24,747,500 71 22,106,500
6 1 0.75 80 26,476,500 80 استعلام قیمت
7 1.5 1.1 90 31,606,500 80 27,797,000
8 2 1.5 90 35,387,500 90 استعلام قیمت
9 3 2.2 100 42,256,000 90 استعلام قیمت

 

 

مشعل گازی گازوییلی 0.55 کیلووات 1500 دور (جت هیتری) 22,648,000

1000rpm, 0.37kW تکفاز رله ای

21,679,000

2.2 گشتاور بالا تکفاز کلاچدار ( دو خازن )

56,477,500

 

لیست قیمت پمپ ابارا (Ebara)

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف نوع پمپ مدل ورودی (اینچ) خروجی ( اینچ) کمترین دبی m3/hr بیشترین دبی m3/hr کمترین حد (m) بیشترین حد (m) قیمت (ریال)
1 تک پروانه نیم اسب محیطی تک فاز  ABR  PRA 0.5 M(L) 1 1 0.3 2.1 5 37 14,677,500
2 تک پروانه 1 اسب محیطی تک فاز  ABR PRA 1.00 M(L) 1 1 0.3 3 13 68 22,040,000
3 تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز ABR گارانتی تعویض CMA 1.00 M (L) Premium 1 1 1.2 6 25.5 34.5 27,265,000
4 تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز اکونومی ABR گارانتی تعمیر CMA 1.00 M (L) Economy 1 1 1.2 6 25.5 34.5 23,845,000
5 تک پروانه بشقابی پروانه برنجی 1 اسب تک فاز ABR CMA/B 1.00 (L) 1 1 1.2 6 25.5 34.5 32,537,500
6 تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز  ABR گارانتی تعویض AGA 1.00M (L) Premium 1 1 0.3 3.6 23 47.5 29,260,000
7 تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز اکونومی  ABR گارانتی تعمیر  AGA 1.00M (L) Economy 1 1 0.3 3.6 23 47.5 25,460,000
8 دو پروانه 1 اسب تک فاز ABR CDA 1.00 M (L) 1 1 1 5 21 39.5 37,382,500
9 دو پروانه 2 اسب تک فاز ABR CDA 2.00 M (L) 11.4 1 1 7 32.5 60.5 68,685,000
10 دو پروانه 2 اسب سه  فاز ABR CDA 2.00 T (L) 11.4 1 1 7 32.5 60.5 64,647,500
11 دو پروانه 3 اسب تک فاز ABR CDA 3.00 M (L) 11.4 1 2 8 32 60.5 86,735,000
12 دو پروانه 3 اسب سه فاز ABR  CDA 3.00 T (L) 11.4 1 2 8 32 60.5 81,035,000
13 دو پروانه 4 اسب سه فاز ABR CDA 4.00 T (L) 11.2 11.4 3 11 48 67 134,045,000
14 دو پروانه 5.5 اسب سه فاز ABR CDA 5.50 T (L) 11.2 11.4 3 13 54 76.5 142,737,500
15 دو پروانه 7.5 اسب سه فاز ABR CDA 7.50 T (L) 2 11.4 10 19 38 85 170,715,000
16 دو پروانه 10 اسب سه فاز ABR CDA 10.0 T (L) 2 11.4 12 33 41 85 204,012,500
17 دو پروانه 15 اسب سه فاز ABR CDA 15.00 T (L) 2 11.4 12 36 40 100 275,310,000
18 تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 1.00 M (L) 2 11.4 6 15 14 18.4 31,682,500
19 تک پروانه 2 اسب  تک فاز ورودی 2 اینچ  ABR CMB 2.00 M (L) 2 11.4 6 17 21 28.7 58,852,500
20 تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ  ABR CMB 2.00 T (L) 2 11.4 6 17 21 28.7 55,100,000
21 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ  ABR CMB 3.00 T (L) 2 11.4 6 17 27 34.5 70,300,000
22 تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 4.00 T (L) 2 11.4 6 17 33.5 45 104,880,000
23 تک پروانه 5.5 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 5.50 T (L) 2 11.4 6 17 43 54 114,380,000
24 تک پروانه 1 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 1.00 M (L) 2 2 3 27 5 13.4 37,240,000
25 تک پروانه 2 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 2.00 M (L) 2 2 18 57 6 12.4 58,140,000
26 تک پروانه 3 اسب  تک فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 3.00 M (L) 2 2 18 60 8.5 15.4 75,762,500
27 تک پروانه 3 اسب  سه فاز ورودی و خروجی 2  اینچ  ABR CMC 3.00 T (L) 2 2 18 60 8.5 15.4 71,725,000
28 تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 2.00 M (L) 21.2 21.2 18 57 6 12.4 59,470,000
29 تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 2.00 T (L) 21.2 21.2 18 57 6 12.4 56,430,000
30 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 3.00 T (L) 21.2 21.2 18 60 8.5 15.4 74,100,000
31 تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی و خروجی 1.2، 2 اینچ ABR CMD 4.00 T (L) 21.2 21.2 18 66 10.4 17.8 104,500,000
32 تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی و خروجی 1.2، 1 اینچ ABR CMR 1.00 M (L) 11.2 11.2 3 27 5 13.4 33,630,000

 

لیست قیمت پمپ کف کش ابارا (Ebara)

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف نوع پمپ مدل کد کالا خروجی (اینچ) قیمت (ریال)
1 الکترو پمپ کف کش چدنی، تکفاز 2 اینچ 9/1 متری ابارا  SDJ 50-15/0.55M 92002 2 34,295,000
2 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 3 اینچ 9/9 متری ابارا SDA 80-48/1/1 M 90802 3 42,560,000
3 الکترو پمپ کف کش چدنی، تکفاز 2 اینچ 10 متری ابارا  SDD 50-5/0.25 M 92300 2 30,542,500
4 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 3 اینچ 11/3 متری ابارا SDA 80-30/0/75 M 90805 3 40,565,000
5 الکترو پمپ کف کش چدنی، تکفاز 1 اینچ 17/2 متری ابارا  SDJ 25-3.5/0.37 M 92004 1 28,595,000
6 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 2/5 اینچ 18/5 متری ابارا  SDA 65-16/1.1 M 90804 2/5 47,167,500
7 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 2 اینچ 20/3 متری ابارا SDA 50-10/0.75 M 90802 2 34,485,000
8 الکترو پمپ کف کش چدنی، تکفاز 2 اینچ 20/7 متری ابارا SDJ 50-10/0.75 M 92001 2 38,285,000
9 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 1 اینچ 25/3 متری ابارا  SDA 25-2.5/0.55 M 90800 1 30,542,500
10 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 1 اینچ 27/2 متری ابارا  SDJ 25-2/0.55 M 92000 1 38,285,000
11 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 1 اینچ 31/1 متری ابارا  SDA 25-7/1.1 M 90803 1 48,070,000
12 الکترو پمپ کف کش چدنی/آلومینیومی، تکفاز 1 اینچ 32/2 متری ابارا  SDA 25-3.5/0.75 M 90801 1 34,485,000
13 الکترو پمپ کف کش چدنی، تکفاز 1 اینچ 33/8 متری ابارا  SDJ 25-3/0.75 M 92003 1 36,955,000
14 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، تکفاز 1/5 اینچ 40 متری ابارا SMDA 40-8-2/1.5 M 92103 1/5 61,275,000
15 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، تکفاز 1 اینچ 53/4 متری ابارا SMDA 25-4-3/1.1 M 92101 1 49,970,000
16 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، تکفاز 1 اینچ 65/1 متری ابارا  SMDA 25-3-4/1.5 M 92104 1 58,995,000
17 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، تکفاز 1 اینچ 90/1 متری ابارا  SMDA 25-4-5/1.8 M 92102 1 85,690,000
18 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، تکفاز 1 اینچ 104 متری ابارا  SMDA 25-3-6/2.2 M 92100 1 89,870,000
19 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، سه فاز 2 اینچ 29/7 متری ابارا  SMDJ 50-20-1/2.2 T 93200 2 81,985,000
20 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، سه فاز 2 اینچ 61/9 متری ابارا  SMDJ 50-2-2/4 T 93201 2 122,265,000
21 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، سه فاز 3 اینچ 66/2 متری ابارا  SMDJ 80-50-2/11 T 93203 3 277,495,000
21 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، سه فاز 2 اینچ 82/9 متری ابارا  SMDJ 50-12-3/5.5 T 93202 2 211,945,000
23 الکترو پمپ کف کش طبقاتی چدنی، سه فاز 3 اینچ 96/2 متری ابارا  SMDJ 80-38-3/15 T 93204 3 433,105,000

 

لیست قیمت پمپ لجن کش ابارا (Ebara)

قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.

قیمت ها از تاریخ 19شهریور ماه 1401 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشند.

قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد.

ردیف نوع پمپ - مدل کد کالا خروجی ( اینچ) قیمت ( ریال)
1 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه باز، تک فاز 2 اینچ 9/7 متری ابارا 92200 2 |40,992,500
2 الکترو پمپ لجن کش استیل پروانه ورتکس، تک فاز 2 اینچ 9/9 متری ابارا 92600 2 62,130,000
3 الکتروپمپ لجن کش استیل پروانه ورتکس، تک فاز 2 اینچ 10/7 متری ابارا 92601 2 61,275,000
4 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه باز، تک فاز 2 اینچ 11/1 متری ابارا 92204 2 47,500,000
5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه باز، تک فاز 2 اینچ 13/6 متری ابارا 92202 2 58,995,000
6 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه باز، تک فاز 2 اینچ 15 متری ابارا 92201 2 54,245,000
7 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه باز، تک فاز 2 اینچ 15/8 متری ابارا 92400 2 105,355,000
8 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه باز، سه فاز 3 اینچ 19/1 متری ابارا 93400 3 75,525,000
9 الکترو پمپ لجن کش چدنی خردکن دار سه فاز 3 اینچ 19/7 متری ابارا 92401 3 141,075,000
10 الکترو پمپ لجن کش چدنی سه فاز 3 اینچ 21 متری ابارا 93300 3 97,185,000
11 الکترو پمپ لجن کش چدنی خردکن دار سه فاز 4 اینچ 22/9 متری ابارا 92402 4 241,205,000
12 الکترو پمپ لجن کش چدنی خردکن دار سه فاز 4 اینچ 24/5 متری ابارا 93700 4 241,300,000
13 الکترو پمپ لجن کش چدنی سه فاز 4 اینچ 28/4 متری ابارا 93301 4 169,432,500
14 الکترو پمپ لجن کش سه فاز 2/5 اینچ 33/6 متری ابارا 93401 2/5 127,680,000
15 الکترو پمپ لجن کش چدنی سه فاز 4 اینچ 43/9 متری ابارا 93402 4 209,570,000

لطفا جهت سفارش با شماره تلفن 38761871-051 و شماره واتسپ 09153004419 تماس بگیرید.

تاریخ به روز رسانی 11 اسفند ماه 1401سنجش رضایتمندی