نانو صفحات اکسید گرافن (GO)

نانو صفحات اکسید گرافن (GO)

هر گرم        شماره سریال
استعلام 45090000001
close
نانو صفحات اکسید گرافن (GO)
تعداد سفارش
add_circle_outline remove_circle_outline
قیمت:
تا {{product18516.packages[product18516.pkg_ind].max_order}} عدد امکان خرید وجود دارد.
می توانید تعداد بیشتری را با قیمتی کمتر پس از استعلام قیمت خریداری کنید.
لطفا درخواست استعلام قیمت نمایید!
قیمت کل: {{PPtotalPrice('product18516')}}
ترکیب شیمیایی CxHyOz
مرفولوژی صفحه ای
ضخامت ;کمتر از 2nm
طول 2μm
رنگ قهوه ای- سیاه
شکل پولک
سنجش رضایتمندی