واشر تخت فولادی

واشر تخت فولادی
فولاد زنگ نزن 8-18تختقطر داخلی25mmقطر خارجی44mm

بسته 50 عددی        شماره سریال
استعلام 29030100027
close
واشر تخت فولادی فولاد زنگ نزن 8-18تختقطر داخلی25mmقطر خارجی44mm
add_circle_outline remove_circle_outline
قیمت:
تا {{product4108.packages[product4108.pkg_ind].max_order}} عدد امکان خرید وجود دارد.
می توانید تعداد بیشتری را با قیمتی کمتر پس از استعلام قیمت خریداری کنید.
لطفا درخواست استعلام قیمت نمایید!
قیمت کل: {{PPtotalPrice('product4108')}}
متناسب اندازه پیچ M24
قطر داخلی 25mm
قطر خارجی 44mm
ضخامت 4mm
سیستم اندازه گیری Metric
جنس فولاد زنگ نزن 8-18
مدل واشر تخت